Edit this in WPZOOM Theme Options 800-123-456
 

Vad är en snygg online design?

Vad som är en snygg design online kan variera väldigt mycket. En snygg design som ser bra ut för ett företag, kan vara helt missvisande för ett annat. Som grafisk designer gäller det att vara lyhörd för vad kunderna anser men man gör också klokt i att berätta om vad som kan passa ihop när det gäller färger med mera.

Att skapa en snygg design

Det är inte bara att skapa en design och sedan är den klar. En design byggs upp i flera steg.

När man arbetar som grafisk designer börjar man ofta med att ha ett möte med den aktuella kunden. Under mötet diskuterar man sig ofta fram till vad kunden önskar, om denne har några önskemål gällande färger med mera. Som designer är det bra att anteckna en del under mötet för att komma ihåg allt. När mötet är klart kan man sedan börja arbeta fram en grund till hemsidan. Som designer kan man ibland göra allt, inklusive kodning med mera. I andra fall gör man bara själva grafiken, bilder med mera. Det kan vara klokt att ta fram en färgprofil och göra en exempeldesign först av allt. När man har kommit en bit på den kan det vara dags att kontakta kunden och höra efter så att allt ser okej ut. Det är alltid enklare att göra ändringar längs vägen än vad det är att ändra om hela designen när allt är klart.

Bitarna ska passa ihop

Som designer har man ett stort jobb att göra. Man måste bland annat se till att bitarna verkligen passar ihop under tiden man designar dem. Det är lätt hänt att man fastnar i tankar och bara jobbar på, och sedan märker man att färger med mera inte passar när man sätter ihop designens delar. Det bör man alltid undvika.